ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Malečov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Malečov
(4) Adresa sídla:
Malečov 36
40327 Malečov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
882506379/0800
(CZ13 0800 0000 0008 8250 6379)
2929411/0100
(CZ95 0100 0000 0000 0292 9411)
(6) IČ: Nápověda
00266884
(7) DIČ: Nápověda
CZ00266884
    Kód obce:
568104
   Zkratka subjektu:
Malecov
(4) Email:
malecov@iol.cz
[oficiální]
starosta@malecovsko.cz
[oficiální]
kindermannova@malecovsko.cz
[oficiální]
podatelna@malecovsko.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.malecovsko.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/d-64739/p1=66
[řešení životních situací]
http://www.malecovsko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420472745210
[stolní]
+420475531547
[stolní]
+420475531547
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.03.2013 09:45:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English