ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SENDRAŽICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SENDRAŽICE
(4) Adresa:
Sendražice 1
50303 Sendražice
(5) Bankovní spojení:
27-2032040217/0100
(CZ91 0100 0000 2720 3204 0217)
(6) IČ: Nápověda
00269484
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570796
   Zkratka subjektu:
SENDRAZICE
(4) Email:
ou@sendrazice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sendrazice.cz/e-podatelna/index.php
[podatelna]
http://www.sendrazice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495426184
[stolní]
+420495426210
[stolní]
+420495426184
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:30 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.10.2012 10:15:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English