ePUSA
 
Vyhledávání:

Město SMIŘICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město SMIŘICE
(4) Adresa sídla:
Palackého 106
50303 Smiřice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-1080803309/0800
(CZ30 0800 0000 1910 8080 3309)
(6) IČ: Nápověda
00269557
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269557
    Kód obce:
570877
   Zkratka subjektu:
SMIRICE
(4) Email:
podatelna@mestosmirice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mestosmirice.cz/default.php?id=84&ai=1&lang=cz&idk=879.1247132874&idka=
[řešení životních situací]
http://www.mestosmirice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495809010
[stolní]
+420495809018
[fax]
+420775733290
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 21.05.2012 14:40:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English