ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SYROVÁTKA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SYROVÁTKA
(4) Adresa sídla:
Syrovátka 69
50327 Syrovátka
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080846309/0800
(CZ37 0800 0000 0010 8084 6309)
(6) IČ: Nápověda
00269671
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269671
    Kód obce:
571008
   Zkratka subjektu:
Syrovatka
(4) Email:
ou.syrovatka@c-box.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.syrovatka.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724171894
[mobilní]
+420495480856
[stolní]
+420495451128
[fax]
+420495480854
[stolní]
+420495480855
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:12:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English