ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Miřetice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Miřetice
(4) Adresa sídla:
Miřetice 66
53955 Miřetice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1144051389/0800
(CZ76 0800 0000 0011 4405 1389)
(6) IČ: Nápověda
00270504
(7) DIČ: Nápověda
CZ00270504
    Kód obce:
571831
   Zkratka subjektu:
MireticeCh
(4) Email:
obec@miretice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.miretice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180900
[mobilní]
+420469344187
[stolní]
+420469344187
[fax]
+420469319292
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 11:44:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English