ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Podhradí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Podhradí
(4) Adresa:
Čejkovice 17
50601 Podhradí
(5) Bankovní spojení:
8323541/0100
(CZ11 0100 0000 0000 0832 3541)
(6) IČ: Nápověda
00271951
(7) DIČ: Nápověda
CZ00271951
    Kód obce:
573329
   Zkratka subjektu:
PodhradiJi
(4) Email:
mestys.podhradi@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestyspodhradi.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493532892
[fax]
+420493532892
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 13:00
 
garant dat: adm_podhradiji@czp, poslední úprava: 10.03.2016 12:44:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English