ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VRŠOVKA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VRŠOVKA
(4) Adresa sídla:
Vršovka 56
54901 Vršovka
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
182331125/0300
(CZ84 0300 0000 0001 8233 1125)
(6) IČ: Nápověda
00273210
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574627
   Zkratka subjektu:
Vrsovka
(4) Email:
podatelna@vrsovka.cz
[oficiální]
starosta@vrsovka.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://vrsovka.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491475432
[stolní]
+420491475432
[fax]
+420777003700
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 17:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:46:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English