ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BAČETÍN

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BAČETÍN
(4) Adresa sídla:
Bačetín 100
51801 Bačetín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240132349/0800
(CZ04 0800 0000 0012 4013 2349)
(6) IČ: Nápověda
00274682
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576085
   Zkratka subjektu:
Bacetin
(4) Email:
oubacetin@e-rychnovsko.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://bacetin.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494665607
[stolní]
+420494665607
[fax]
+420602168415
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 14:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 27.01.2014 13:30:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English