ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
(4) Adresa sídla:
Choustníkovo Hradiště 102
54442 Choustníkovo Hradiště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
7529601/0100
(CZ70 0100 0000 0000 0752 9601)
(6) IČ: Nápověda
00277932
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277932
    Kód obce:
579327
   Zkratka subjektu:
ChstnkvHrd
(4) Email:
choustnikovo.hrad@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.choustnikovohradiste.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499692941
[stolní]
+420499692942
[stolní]
+420725081196
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:37:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English