ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Drnovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Drnovice
(4) Adresa:
Drnovice 113
76325 Drnovice
(5) Bankovní spojení:
1406135399/0800
(CZ49 0800 0000 0014 0613 5399)
(6) IČ: Nápověda
00557889
(7) DIČ: Nápověda
CZ00557889
    Kód obce:
585190
   Zkratka subjektu:
DrnoviceZl
(4) Email:
obec.drnovice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-drnovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577350870
[fax]
+420577350870
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  15:00 - 17:00
Úterý: 15:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  15:00 - 17:00
Čtvrtek: 14:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 13:59:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English