ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lutonina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lutonina
(4) Adresa sídla:
Lutonina 114
76312 Lutonina
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1406699389/0800
(CZ58 0800 0000 0014 0669 9389)
(6) IČ: Nápověda
00568601
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585483
   Zkratka subjektu:
Lutonina
(4) Email:
lutonina@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lutonina.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577456242
[fax]
+420577456242
[stolní]
+420577011182
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 11:30
  15:00 - 17:00
Středa: 15:00 - 18:00
  15:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 11:30
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 21.03.2012 14:40:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English