ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Újezd

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Újezd
(4) Adresa:
Újezd 272
76325 Újezd
(5) Bankovní spojení:
1406136359/0800
(CZ28 0800 0000 0014 0613 6359)
(6) IČ: Nápověda
00284602
(7) DIČ: Nápověda
CZ00284602
    Kód obce:
585882
   Zkratka subjektu:
UJEZDVK
(4) Email:
--- nevyplněno ---
(4) WWW:
http://www.ujezdvk.com
[oficiální]
(4) Telefon:
577350121
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:47:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English