ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Veselá

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Veselá
(4) Adresa sídla:
Veselá 33
76315 Veselá
(4) Doručovací adresa:
Veselá 130
76315 Slušovice
(5) Bankovní spojení:
1400581339/0800
(CZ94 0800 0000 0014 0058 1339)
(6) IČ: Nápověda
00226203
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585921
   Zkratka subjektu:
Vesel
(4) Email:
ou@veselauzlina.cz
[oficiální]
ou@veselauzlina.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.veselauzlina.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420723973267
[mobilní]
+420577159936
[fax]
+420577983285
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 19:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English