ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žlutava

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žlutava
(4) Adresa:
Žlutava 271
76361 Žlutava
(5) Bankovní spojení:
1405290389/0800
(CZ46 0800 0000 0014 0529 0389)
(6) IČ: Nápověda
00284734
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586013
   Zkratka subjektu:
ZLUTAVA
(4) Email:
zlutava@volny.cz
[oficiální]
obeczlutava@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zlutava.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577943626
[stolní]
+420577943626
[fax]
+420575570201
[stolní]
+420575570202
[stolní]
+420724179309
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:45:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English