ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KŘEKOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KŘEKOV
(4) Adresa sídla:
Křekov 5
76601 Křekov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
46276041
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586960
   Zkratka subjektu:
Krekov
(4) Email:
krekov@krekov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.krekov.cz/
[řešení životních situací]
http://www.krekov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577320449
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 27.03.2012 14:20:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English