ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vlachova Lhota

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vlachova Lhota
(4) Adresa:
Vlachova Lhota 68
76601 Vlachova Lhota
(5) Bankovní spojení:
25122661/0100
(CZ39 0100 0000 0000 2512 2661)
(6) IČ: Nápověda
46276033
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586994
   Zkratka subjektu:
VlchvLhota
(4) Email:
vlachova.lhota@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vlachova-lhota.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577320803
[stolní]
724179287
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
Středa: 06:00 - 15:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:42:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English