ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KARLOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KARLOVICE
(4) Adresa:
Karlovice 47
76302 Karlovice
(5) Bankovní spojení:
25624661/0100
(CZ43 0100 0000 0000 2562 4661)
(6) IČ: Nápověda
46276076
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
587052
   Zkratka subjektu:
KrloviceZl
(4) Email:
karlovice@zlin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obeckarlovice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577992006
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: karlovice@kr-zlinsky, poslední úprava: 04.04.2011 17:25:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English