ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rodkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rodkov
(4) Adresa sídla:
Rodkov 2
59251 Rodkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-6412751/0710
(CZ19 0710 0000 9400 0641 2751)
(6) IČ: Nápověda
00840645
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
587737
   Zkratka subjektu:
Rodkov
(4) Email:
ObecRodkov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bystricko.cz/informace-o-obci-rodkov/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420731470822
[mobilní]
+420566550909
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 21:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 05.03.2015 10:20:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English