ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vanůvek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vanůvek
(4) Adresa sídla:
Vanůvek 3
58856 Vanůvek
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-14719681/0710
(CZ92 0710 0000 9400 1471 9681)
(6) IČ: Nápověda
42634571
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
588091
   Zkratka subjektu:
Vanuvek
(4) Email:
obecvanuvek@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecvanuvek.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724119237
[mobilní]
+420567379406
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:26:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English