ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rozsochy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rozsochy
(4) Adresa sídla:
Rozsochy 146
59257 Rozsochy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-18413751/0710
(CZ64 0710 0000 9400 1841 3751)
(6) IČ: Nápověda
00295311
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295311
    Kód obce:
596647
   Zkratka subjektu:
rozsochy
(4) Email:
obec@rozsochy.cz
[oficiální]
e-podatelna@rozsochy.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.rozsochy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566576147
[fax]
+420566576224
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 06:30 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 06:30 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.09.2014 13:16:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English