ePUSA
 
Search for:

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.

Tabs

Contacts
Links
Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information
View the territoy on the map
 

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů --- nevyplněno ---
 (3b)Zřizované organizace --- nevyplněno ---
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
Blatenská 314
34101 Horažďovice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Blatenská 314
34101 Horažďovice
 (4.3) Office hours --- unlisted ---
 (4.4) Phone 376334200 (stolní)
376512331 (stolní)
 (4.5) Fax number 376512231 (fax)
 (4.6) WWW http://www.horazdovice.nemocnicepk.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy martin.grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 115-5797740227/0100 (CZ80 0100 0001 1557 9774 0227)
 (6) IN 26360870
 (7) VAT IN CZ699005333
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky