ePUSA
 
Search for:

Město Čáslav

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Čáslav
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
Čáslav-Staré Město
28601 Čáslav
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
Čáslav-Staré Město
28601 Čáslav
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
Thursday: 08:00 - 11:00
 (4.4) Phone 327300200 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.meucaslav.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny radnice@meucaslav.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00236021
 (7) VAT IN CZ00236021
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=1403&lang_id=1
 (9) Source of info http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=1403&lang_id=1
(10) Complaints http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=1403&lang_id=1
(11) Legal remedies http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=1403&lang_id=1
(12) Forms http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=2274&lang_id=1
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=1417&lang_id=1
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=1403&lang_id=1
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=1403&lang_id=1
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky