ePUSA
 
Search for:

Město Zábřeh

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Zábřeh
 (2) Way of founding na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 (3) Organizational structure http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/organizacni-struktura.html
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
78901 Zábřeh
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo náměstí 510/6
78901 Zábřeh
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone 583468111 (stolní)
 (4.5) Fax number 583416505 (fax)
 (4.6) WWW http://www.zabreh.cz/sluzby-pro-verejnost/zivotni-situace (řešení životních situací)
http://www.zabreh.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@muzabreh.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 188491461/0300 (CZ16 0300 0000 0001 8849 1461)
 (6) IN 00303640
 (7) VAT IN CZ00303640
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/rozpocet.html
 (9) Source of info http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/zadosti-dle-zakona-1061999-sb.html
(10) Complaints http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace.html
(11) Legal remedies http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace.html
(12) Forms http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace.html
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.zabreh.cz/sluzby-pro-verejnost/zivotni-situace.html
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace/1263.html
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace.html
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace/1233.html
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky