ePUSA
 
Search for:

OBEC VRCHOVNICE

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název OBEC VRCHOVNICE
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC VRCHOVNICE
Vrchovnice 15
50303 Smiřice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Vrchovnice 18
50303 Smiřice
 (4.3) Office hours Thursday: 18:00 - 19:00
 (4.4) Phone 603970359 (mobilní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW --- unlisted ---
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy vrchovnice@tiscali.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 212909865/0300 (CZ80 0300 0000 0002 1290 9865)
 (6) IN 00578827
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky