ePUSA
 
Search for:

Statutární město Most

Other info


 (2) Way of founding:
Město Most je veřejnoprávní korporací založenou zákonem o obcích. Postavení statutárního města získalo nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), které nastalo dne 12. listopadu 2000, dnem voleb do zastupitelstev krajů.
(8.2) Budget for this year and last year:
http://www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9959&id_ktg=1132
 (9) Source of info:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=5036
(10) Complaints:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=5065
(11) Legal remedies:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=5188
(12) Forms:
http://www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9959&id_ktg=1002
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
http://www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9959&id_ktg=1003
(14) Orders:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=4653
(15) Fees and payments:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=5473
(17) Annual report:
http://www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9959&id_ktg=1140
     Bezbariérový přístup:
Ano
 
garant: czechpoint@cz, last change: 29.10.2012 14:00:13
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky