ePUSA
 
Search for:

Městys Hostomice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Městys Hostomice
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Městys Hostomice
Mlýnská 158
Hostomice
41752 Hostomice nad Bílinou
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mlýnská 158
Hostomice
41752 Hostomice nad Bílinou
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 17:00
Wednesday: 07:30 - 17:00
 (4.4) Phone 417825197 (stolní)
 (4.5) Fax number 417825209 (fax)
 (4.6) WWW http://www.hostomice.eu (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@hostomice.eu (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
starosta@hostomice.eu (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00266311
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky