ePUSA
 
Search for:

Obec Sběř

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Sběř
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Sběř
Sběř 38
50703 Vysoké Veselí
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Sběř 38
50703 Vysoké Veselí
 (4.3) Office hours Wednesday: 17:00 - 19:00
 (4.4) Phone
493592210 (stolní)
 (4.5) Fax number 493592210 (fax)
 (4.6) WWW http://www.obec-sber.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy info@obec-sber.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 10722541/0100 (CZ22 0100 0000 0000 1072 2541)
 (6) IN 00272086
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky