ePUSA
 
Search for:

Město Nové Město nad Metují

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Nové Město nad Metují
 (2) Way of founding Nové Město nad Met. je územním samospr. celkem, městem dle zák. o obcích. Město je veřejnoprávní korporací, spravuje své záležitosti samostatně, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 (3) Organizational structure Organizační struktura
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Nové Město nad Metují
54901 Nové Město nad Metují 1
54901
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Republiky 6
Nové Město nad Metují
54901 Nové Město nad Metují 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 15:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 14:00
Friday: 08:00 - 14:00
 (4.4) Phone 491419611 (stolní)
 (4.5) Fax number 491419623 (fax)
 (4.6) WWW http://www.novemestonm.cz/ (oficiální)
http://www.novemestonm.cz/obcan/poskytovani-informaci/ (získání informací)
http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/zivotni-situace/ (řešení životních situací)
http://www.novemestonm.cz/obcan/poskytovani-informaci/prehled-nejdulezitejsich-predpisu/ (předpisy)
http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/ (elektronická úřední deska)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy posta@novemestonm.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-927551/0100 (CZ58 0100 0000 1900 0092 7551)
 (6) IN 00272876
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty Dokumenty
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet města
 (9) Source of info Žádosti o informace
(10) Complaints Příjem žádostí a dalších podání
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms Formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Źivotní situace
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpráva 106/1999
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky