ePUSA
 
Search for:

Město Dvůr Králové nad Labem

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Dvůr Králové nad Labem
 (2) Way of founding Město Dvůr Králové vzniklo ze zákona o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje.
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
54417 Dvůr Králové nad Labem
54417
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí T. G. Masaryka 38
54417 Dvůr Králové nad Labem
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 11:30
Tuesday: 12:30 - 14:30
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 11:30
Thursday: 12:30 - 14:30
Friday: 08:00 - 11:30
 (4.4) Phone 499318111 (stolní)
 (4.5) Fax number 499320171 (fax)
 (4.6) WWW http://www.mudk.cz/cz/radnice/potrebuji-vyridit/ (řešení životních situací)
http://www.mudk.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@mudk.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 273090363/0300 (CZ18 0300 0000 0002 7309 0363)
 (6) IN 00277819
 (7) VAT IN CZ00277819
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year rozpočet 2011 skladba
rozpočet 2010 4rz
 (9) Source of info Poskytování informací
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější předpisy
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments ...za poskytování informací
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky