ePUSA
 
Search for:

Obec Nedašova Lhota

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Nedašova Lhota
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Nedašova Lhota
Nedašova Lhota 10
76332 Nedašov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Nedašova Lhota 10
76332 Nedašov
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 16:00
Tuesday: 07:00 - 15:00
Wednesday: 07:00 - 16:00
Thursday: 07:00 - 15:00
Friday: 07:00 - 15:00
 (4.4) Phone 577335359 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW
http://www.nedasovalhota.cz (oficiální)
http://www.nedasovalhota.cz (řešení životních situací)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ucetninedlhota@volny.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00226211
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky