ePUSA
 
Search for:

Město Valašské Klobouky

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Valašské Klobouky
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
76601 Valašské Klobouky
76601
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo náměstí 189
76601 Valašské Klobouky
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 17:00
Tuesday: 07:00 - 15:00
Wednesday: 07:00 - 17:00
Thursday: 07:00 - 15:00
Friday: 07:00 - 13:30
 (4.4) Phone
577311111 (stolní)
577311160 (stolní)
 (4.5) Fax number 577320616 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.valasskeklobouky.cz/potrebuji-si-vyridit/ds-20415/p1=5597 (řešení životních situací)
http://www.valasskeklobouky.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@mu-vk.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
podatelna@mu-vk.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1825661/0100 (CZ35 0100 0000 0000 0182 5661)
191825661/0100 (CZ41 0100 0000 0001 9182 5661)
 (6) IN 00284611
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.valasskeklobouky.cz
 (9) Source of info http://www.valasskeklobouky.cz
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=17631&id_org=17631&id=142660
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=17631&id_org=17631&id=137479
(12) Forms http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=17631&id_org=17631&id_ktg=16548
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/.cmd/ad/.c/307/.ce/14601/.p/12301?limit=50&index=0&prvky=&o=#14601
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.valasskeklobouky.cz
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.valasskeklobouky.cz
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.valasskeklobouky.cz
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky