ePUSA
 
Search for:

Obec Všemina

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Všemina
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Všemina
Všemina 162
76315 Slušovice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Všemina 162
76315 Slušovice
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 17:00
Wednesday: 07:30 - 17:00
 (4.4) Phone 577986151 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.obecvsemina.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@obecvsemina.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00544507
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky