ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Budíkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Budíkov
(4) Adresa sídla:
Budíkov 4
39601 Budíkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
622121309/0800
(CZ57 0800 0000 0006 2212 1309)
94-3419261/0710
(CZ66 0710 0000 9400 0341 9261)
(6) IČ: Nápověda
00247901
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
547638
   Zkratka subjektu:
Budikov
(4) Email:
oubudikov@gmail.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbudikov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565536190
[fax]
+420565536190
[stolní]
+420724195196
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 14:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:30
Pátek: 07:00 - 12:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 27.02.2019 13:12:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English