ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Čejov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Čejov
(4) Adresa sídla:
Čejov 191
39601 Čejov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-10619261/0710
(CZ94 0710 0000 9400 1061 9261)
(6) IČ: Nápověda
00248002
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
547735
   Zkratka subjektu:
Cejov
(4) Email:
obec@cejov.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeccejov.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
724189739
[mobilní]
+420565564482
[stolní]
+420565564428
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 05.10.2020 16:00:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English