ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kaliště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kaliště
(4) Adresa sídla:
Kaliště 92
39451 Kaliště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-2315081/0710
(CZ73 0710 0000 9400 0231 5081)
(6) IČ: Nápověda
00248363
(7) DIČ: Nápověda
CZ00248363
    Kód obce:
548090
   Zkratka subjektu:
Kalist
(4) Email:
starosta@obeckaliste.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckaliste.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565546522
[stolní]
+420565546522
[fax]
+420777556505
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 09:00 - 12:00
  13:00 - 16:00
Pátek: 13:00 - 18:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 24.05.2016 11:01:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English