ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kejžlice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kejžlice
(4) Adresa sídla:
Ke Světlé 161
39452 Kejžlice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-12117011/0710
(CZ47 0710 0000 9400 1211 7011)
(6) IČ: Nápověda
00248398
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548120
   Zkratka subjektu:
Kejzlice
(4) Email:
info@kejzlice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kejzlice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606102095
[mobilní]
+420565564125
[fax]
+420565564125
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 10:00
  15:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 10:00
  15:00 - 17:00
Pátek: 13:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 27.06.2012 16:40:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English