ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Komorovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Komorovice
(4) Adresa sídla:
Komorovice 50
39601 Komorovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-12016261/0710
(CZ29 0710 0000 9400 1201 6261)
(6) IČ: Nápověda
00248436
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548162
   Zkratka subjektu:
Komorovice
(4) Email:
obeckomorovice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.komorovice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420604649143
[mobilní]
+420565568128
[fax]
+420565568128
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 20:00
 
garant dat: pjez@czp, poslední úprava: 11.02.2015 19:46:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English