ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mladé Bříště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mladé Bříště
(4) Adresa sídla:
Mladé Bříště 16
39443 Mladé Bříště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1727834/0600
(CZ67 0600 0000 0000 0172 7834)
3029693/0300
(CZ86 0300 0000 0000 0302 9693)
(6) IČ: Nápověda
00248657
(7) DIČ: Nápověda
CZ00248657
    Kód obce:
548383
   Zkratka subjektu:
MldeBriste
(4) Email:
starosta@mladebriste.cz
[oficiální]
obec@mladebriste.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mladebriste.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725440466
[stolní]
+420602737202
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Neděle: 19:30 - 20:00
 
garant dat: dhruska@czp, poslední úprava: 17.03.2021 12:10:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English