ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sedlice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sedlice
(4) Adresa:
Sedlice 67
39601 Sedlice
(5) Bankovní spojení:
4921261/0100
(CZ49 0100 0000 0000 0492 1261)
94-2117261/0710
(CZ05 0710 0000 9400 0211 7261)
(6) IČ: Nápověda
00249041
(7) DIČ: Nápověda
CZ00249041
    Kód obce:
548766
   Zkratka subjektu:
Sedlce
(4) Email:
obec.sedlice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecsedlice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
739647356
[mobilní]
+420565581107
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
Pátek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 14.03.2019 11:54:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English