ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Senožaty

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Senožaty
(4) Adresa:
Senožaty 166
39456 Senožaty
(5) Bankovní spojení:
94-9714261/0710
(CZ18 0710 0000 9400 0971 4261)
(6) IČ: Nápověda
00249050
(7) DIČ: Nápověda
CZ00249050
    Kód obce:
548774
   Zkratka subjektu:
SENOZATY
(4) Email:
info@senozaty.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.senozaty.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565582124
[stolní]
+420565582148
[stolní]
+420602160339
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:48:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English