ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Želiv

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Želiv
(4) Adresa sídla:
Želiv 320
39444 Želiv
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
622119399/0800
(CZ23 0800 0000 0006 2211 9399)
94-6214261/0710
(CZ96 0710 0000 9400 0621 4261)
(6) IČ: Nápověda
00249483
(7) DIČ: Nápověda
CZ00249483
    Kód obce:
549215
   Zkratka subjektu:
Zeliv
(4) Email:
ouzeliv@obeczeliv.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeczeliv.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724351017
[mobilní]
+420565581164
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 14.03.2019 12:21:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English