ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vystrkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vystrkov
(4) Adresa sídla:
Vystrkov 90
39601 Vystrkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-2016081/0710
(CZ54 0710 0000 9400 0201 6081)
(6) IČ: Nápověda
00511226
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
561797
   Zkratka subjektu:
Vystrkov
(4) Email:
ou.vystrkov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecvystrkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565536017
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 15:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.06.2014 09:16:46
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English