ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bystrá

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bystrá
(4) Adresa sídla:
Bystrá 50
39601 Bystrá
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-2619261/0710
(CZ09 0710 0000 9400 0261 9261)
(6) IČ: Nápověda
00511218
(7) DIČ: Nápověda
CZ00511218
    Kód obce:
561801
   Zkratka subjektu:
Bystra
(4) Email:
obecni.urad.Bystra@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbystra.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565391221
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 27.02.2019 13:17:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English