ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mysletín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mysletín
(4) Adresa sídla:
Mysletín 36
39601 Mysletín
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
94-6513261/0710
(CZ18 0710 0000 9400 0651 3261)
(6) IČ: Nápověda
00476455
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
561819
   Zkratka subjektu:
Mysletin
(4) Email:
ou.mysletin@seznam.cz
[oficiální]
ou.mysletin@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mysletin.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420721153810
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 14.03.2019 11:45:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English