ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Staré Bříště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Staré Bříště
(4) Adresa sídla:
Staré Bříště 11
39601 Staré Bříště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
3050855/0300
(CZ42 0300 0000 0000 0305 0855)
[změna 5.9.05]
94-3510081/0710
(CZ86 0710 0000 9400 0351 0081)
(6) IČ: Nápověda
00511234
(7) DIČ: Nápověda
CZ00511234
    Kód obce:
561843
   Zkratka subjektu:
StreBriste
(4) Email:
obec@starebriste.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.starebriste.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724369347
[mobilní]
+420737865598
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: vhonzl@czp, poslední úprava: 08.01.2015 11:32:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English