ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Litovel

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Litovel
(4) Adresa:
Nám. Př. Otakara 778/1b
78401 Litovel
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00299138
(7) DIČ: Nápověda
CZ00299138
    Kód obce:
503444
   Zkratka subjektu:
LITOVEL
(4) Email:
sekretariat@mestolitovel.cz
[oficiální]
e-podatelna@mestolitovel.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.litovel.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
585153222
[stolní]
585342198
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:51:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English