ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Hlučín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Hlučín
(4) Adresa:
Mírové náměstí 24/23
74801 Hlučín
(5) Bankovní spojení:
1843589399/0800
(CZ11 0800 0000 0018 4358 9399)
[běžný]
27-1843589399/0800
(CZ83 0800 0000 2718 4358 9399)
[výdajový]
19-1843589399/0800
(CZ94 0800 0000 1918 4358 9399)
[příjmový]
(6) IČ: Nápověda
00300063
(7) DIČ: Nápověda
CZ00300063
    Kód obce:
507016
   Zkratka subjektu:
Hlucin
(4) Email:
podatelna@hlucin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hlucin.cz/pro-obcany/mestsky-urad/povinne-poskytovane-informace/povinne-poskytovane-informace.html
[řešení životních situací]
http://www.hlucin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420595020211
[stolní]
+420595043238
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:57:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English