ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Hořovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Hořovice
(4) Adresa:
Palackého náměstí 2/2
26801 Hořovice
(5) Bankovní spojení:
19-363886349/0800
(CZ65 0800 0000 1903 6388 6349)
(6) IČ: Nápověda
00233242
(7) DIČ: Nápověda
CZ00233242
    Kód obce:
531189
   Zkratka subjektu:
HOROVICE
(4) Email:
e-podatelna@mesto-horovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mesto-horovice.eu/radnice/sluzby-pro-obcany/
[řešení životních situací]
http://www.mesto-horovice.eu/radnice/sluzby-pro-obcany/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.mesto-horovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420311545301
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.09.2015 12:28:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English