ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Slaný

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Slaný
(4) Adresa sídla:
Velvarská 136/1
27401 Slaný
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
386317309/0800
(CZ52 0800 0000 0003 8631 7309)
(6) IČ: Nápověda
00234877
(7) DIČ: Nápověda
CZ00234877
    Kód obce:
532819
   Zkratka subjektu:
SLANY
(4) Email:
podatelna@meuslany.cz
[podatelna]
kolackovsky@meuslany.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.meuslany.cz/cs/obcan/mestsky_urad/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.meuslany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420312511111
[stolní]
+420312522771
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 22.06.2012 09:10:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English