ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Sedlčany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Sedlčany
(4) Adresa sídla:
náměstí T. G. Masaryka 32
26401 Sedlčany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-700322684/0600
(CZ92 0600 0000 1907 0032 2684)
19-521722359/0800
(CZ90 0800 0000 1905 2172 2359)
(6) IČ: Nápověda
00243272
(7) DIČ: Nápověda
CZ00243272
    Kód obce:
541281
   Zkratka subjektu:
SEDLCANY
(4) Email:
podatelna@mu.sedlcany.cz
[podatelna]
urad@mu.sedlcany.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mu.sedlcany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420318822843
[fax]
+420318875666
[fax]
+420318822582
[stolní]
+420318822742
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.05.2014 16:15:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English